Latest News सूचनाकाे हक सम्वन्धी सूचनाबैंककाे १२ अैां साधारण सभा सम्पन्न, १५.०५३% लाभांश तथा ६%बाेनश शेयर दिनेप्रेस बिज्ञप्ति २०७५
 
Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View
News & Updates
2019-09-02 सूचनाकाे हक सम्वन्धी सूचना

more

2019-04-03 बैंककाे १२ अैां साधारण सभा सम्पन्न, १५.०५३% लाभांश तथा ६%बाेनश शेयर दिने

more

2019-03-19 प्रेस बिज्ञप्ति २०७५

more

2019-03-18 बिभिन्न समाचारहरू

more

2017-11-27 CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST(EOI) FOR INFORMATION SYSTEM AUDIT

more

2017-04-13 १० अाैं साधारण सभावाट पारित २० प्रतिशत वोनस शेयर वितरण सम्वन्धि सूचना

more

2017-03-31 दशौ साधरण सभा सम्बन्धी सूचना

more

2017-03-24

more

2017-03-24

more

2017-01-17 Press Release

more

2017-01-13 Career @ ADBL

more

2017-01-06 सूचिकृतको लागि छनोट भएका धितो मूल्याङ्कनकर्ताहरुको नामावलि प्रकाशन

more

2016-10-19 Notice for Right Share and Application Form

more

2016-09-26 कर्जा कारोबार लगायतका लागि धितो मुल्यांकनकर्ताको रुपमा सुचिकृत हुन आबेदन गर्ने बारेको सूचना

more

2016-08-02 शेयर धनी महानुभावहरूलाइ बाेनस शेयर प्रमाणपत्र वितरण सम्वन्धि सूचना

more

1 | 2 |