Livestock & Poultry (पशुपंक्षी कर्जा)

कृषि विकास बैंकले पशुपंक्षी कर्जा अन्तर्गत देहायका शिर्षकमा ब्यक्तिगत तथा व्यवसायिक कर्जा प्रवाह गर्दछ:
  • पशुपालन (गाई, भैंसी, बाख्रा, बंगुर, खरायो तथा अन्य)
  • पंछीपालन (कुखुरा, हाँस, टर्की, अस्ट्रीच, कालिज तथा अन्य)